Tuesday, December 8, 2015

Ας προσπέσωμεν εις την ουράνιον Άνασσαν, την άχραντον Θεοτόκον ( Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης )


Ας προσπέσωμεν εις την ουράνιον Άνασσαν, την άχραντον Θεοτόκον, την γοργοεπήκοον Κόρην, ίνα μας βοηθήση, «διότι ουδείς προστρέχων επ’ Αυτή εκπορεύεται κατησχυμμένος, αλλ’ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως». Μετά Θεόν Αυτή μόνη δύναται να μας βοηθήση, ας ελπίζωμεν και δεν θα καταισχυνθώμεν.

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης